Jiří Hajšl
Libušina 1507, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 867 30 444

Freeware programy

 

Zde naleznete mé 3 freeware programy, které jsem vytvořil v Delphi 6 Personal, nejsou to žádná veledíla a o jejich významu si nedělám iluze, ale snad budou někomu užitečné. Práce na nich již delší dobu kvůli mé pracovní vytíženosti stojí, snad se k nim někdy vrátím.


JHmatika

Náhled progrmau JHmatika

Neradi řešíte domácí úkoly z matematiky ? Nevadí, program JHmatika Vás alespoň v některých případech zastoupí. Program JHmatika dokáže vyřešit kvadratickou (ne)rovnici a kubickou rovnici, vyřešit soustavu až 26 rovnic o 26 neznámých, rozložit číslo na prvočinitele, vypsat prvočísla v zadaném intervalu, převádět číslo mezi číselnými soustavami (2 až 36), počítat se zlomky, převést desetinné číslo na zlomek, najít největší společný dělitel a nejmenší společný násobek neomezeného počtu čísel, převádět mezi sebou úhlové jednotky (stupně, minuty, vteřiny, radiány, grady), vypočítat základní statistické charakteristiky souboru dat a planimetrické a stereometrické výpočty (trojúhelník, čtverec, krychle, jehlan, ...). S testováním programu mi pomáhá František Tumajer, který provozuje matematický web na adrese http://micromat.webz.cz/. Program je ke stažení též na serveru Slunečnice.

V programu jsou stále problémy se soustavou rovnic !!


JHvýpočet

Náhled programu JHvýpočet

Chcete znát plné znění čísel jako je 2358975 či 58796! anebo variace 1257. třídy z 8521 prvků ? Program JHvýpočet dokáže přesně spočítat mocniny, faktoriál, variace a kombinace s rozsahem zadání od 2 do 999 999 999. Výpočty je možné uložit do datových souborů (*.jhv) a později v nich pokračovat. Výsledek lze uložit do textového souboru. Program můžete schovat do trayikony (vedle hodin), program též podporuje průběžné zálohování výpočtů. Program umí načíst i výpočty z programu Mocniny, jež byl jeho předchůdce. Nejvyšší čísla, které se mi zatím podařilo vypočítat, jsou 231353939, 1354473! a 9999999991000000. S testováním programu mi pomáhá Reetou, který provozuje web s extrémními výpočty na adrese http://sweb.cz/reetalia. Program je ke stažení též na serveru Slunečnice.


GetSysInfo

Program GetSysInfo je především programem pro programátory a pro ty, kdo jim chtějí pomáhat. Zjiš»uje totiž umístění speciálních složek (data aplikací, dokumenty jak pro jednotlivého uživatele, tak pro "allusers"). To je důležité zejména na víceuživatelských systémech (wNT/2000/XP), kdy ne-adminovský uživatel má pouze omezená práva a zapisovat může pouze do "svých adresářů". Dále program zjiš»uje seznam všech nadefinovaných systémových proměnných či na vyžádaní pouze zadanou proměnnou. K programu jsou přiloženy zdrojové kódy, jinak by to samozřejmě nemělo cenu. Program vznikl z jediného důvodu -> viz problémy programů JHvýpočet a JHmatika ;-) ...


Přehled mých programů

Projekt Verze Download Build
JHmatika 2.4.1 jhmatika.zip 14.3.2004
JHvýpočet 1.5 beta1 jhvypocet.zip 16.2.2004
GetSysInfo 1.1 gsi.zip 6.1.2004
Copyright © 2005-2013, Jiří Hajšl, všechna práva vyhrazena